Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

8528 255b 390
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaSilvanus Silvanus
decepcion
Minęli się jak obcy,
bez gestu i słowa,
ona w drodze do sklepu,
on do samochodu.

Może w popłochu
albo roztargnieniu
albo niepamiętaniu,
że przez krótki czas
kochali się na zawsze.
— W. Szymborska
Reposted fromlaazy laazy viaorlikowska orlikowska
decepcion
0814 7435 390
H. Klimko - Dobrzaniecki
Reposted byncmspamkejt
decepcion
0807 fbc1 390
Reposted byncmspanotherwaytodiemirabilia

April 12 2017

decepcion
2250 875c 390
Reposted bydefenceless defenceless
decepcion
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taką pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec. I kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej...
— Alicja w Krainie Serc
decepcion
4537 1b38 390
decepcion
decepcion
decepcion
Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— I.
decepcion
Może nie da się tak naprawdę poznać drugiej osoby.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamy-whole-self my-whole-self
decepcion
3323 ed5c 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaPatriiis Patriiis
decepcion
0806 9352 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPatriiis Patriiis
decepcion

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
decepcion
1774 bb94 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaPatriiis Patriiis
5614 36cf 390
Reposted fromochgod ochgod viaPatriiis Patriiis
decepcion
Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko "Sowa, córka piekarza"
decepcion
7090 7dbe 390
Reposted fromorlikowska orlikowska
decepcion
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl